header image

Home

OPENING PASTORAAL JAAR

Zie ik ga iets nieuws beginnen (Jes. 43,19)

De zomervakantie is ten einde, een nieuw jaar breekt aan. Het afgelopen jaar was een jaar van verlies, verdriet, maar ook van vreugde en blijdschap. We moesten dierbaren loslaten. Als parochie namen we afscheid van de pastores Ben Jansen en Wim Manders. We kijken terug op een waardig afscheid van beiden.

En nu pakken we de draad weer op. We gaan verder op onze weg. Op die weg zijn wij niet alleen, velen vergezellen ons en tegen alle berichten in melden zich nieuwe mensen die met ons mee willen gaan. Om die reden kozen wij een nieuw thema voor dit jaar. Een thema ontleend aan de woorden van de profeet Jesaja en naar onze tijd vertaald door Huub Oosterhuis:

Blijf niet staren op wat vroeger was.

Sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen

het is al begonnen, merk je het niet?

Van harte nodigen wij u allen uit om met ons het nieuwe pastoraal jaar te openen en in te zingen. In deze viering zal abt Denis Hendrickx, administrator van onze parochie, de eerste voorganger zijn. Hij zal ons vertellen op welke manier het Pastoresteam voor de komende periode is samengesteld en waar u op mag rekenen. Het Ekklesiakoor neemt in deze viering de muzikale ondersteuning voor haar rekening. En daarmee zullen wij dit nieuwe jaar God vragen om zegen over ons bidden, onze inzet voor de wereld en voor elkaar.

De viering vindt plaats op zondag 2 september om 10.30 uur in de Mariakerk.

Wij hopen dat u met velen aanwezig zult zijn. Daarmee laten wij zien dat wij verder willen op onze weg, met elkaar hier in Heikant-Quirijnstok

Thea van Blitterswijk

Namens Pastoresteam Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok