header image

Home

Voor actuele informatie verwijzen u graag naar onze nieuwe website www.norbertijnenparochiehq.nl.

Een bericht van ons Pastoresteam

Het coronavirus laat ook onze parochie niet ongemoeid. Intussen weet ieder van u dat onze kerkdiensten in de Mariakerk, Ronde Tafelhuis en Zorgcentrum de Heikant vervallen tot 6 april.

Er zijn verschillende manieren om ons te ontmoeten, met ons te spreken en met ons te bidden:

  • Zondagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor stil gebed in de Mariakerk. Op woensdagmorgen is de Mariakerk geopend van 09.30 tot 10.30 uur. Op beide momenten is een pastor aanwezig.
  • Wilt u de communie ontvangen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de pastor tijdens de gebedsuren of via het parochiesecretariaat.
  • Zo nu en dan zullen onze pastores een gebed of bemoedigend woord plaatsen op de website.
  • Elke zondag vanaf 10.30 uur kunt op de website van de parochie en via YouTube de conventsviering van de Norbertijnse gemeenschap bekijken. Zo kunt u toch met ons bidden en vieren. Voor deze viering kunt u telefonisch of via internet een misintentie opgeven via het parochiesecretariaat.

Parochiesecretariaat
Tot 6 april is het parochiesecretariaat bij voorkeur alleen bereikbaar via telefoon 013-4550663 of email info@norbertijnenparochiehq.nl. Wilt u toch langskomen, bel dan aan bij de groene poort. Het woonhuis van de pastorie is gesloten tot 6 april.

Gebed
Velen van u maken zich zorgen en daarvoor hebben wij begrip. Die zorg delen wij met u. Laten wij goed zorgen voor onszelf en onze dierbaren. Zoveel mogelijk de instructies opvolgen.

En ons gebed niet vergeten:

God van Leven, wij keren ons tot U, Gij die ons bronnen van levend water aanreikt. Ga met ons mee in deze veertigdagen nu wij met Jezus op weg zijn naar Pasen. Dan durven wij bidden:

Voor alle mensen waar ook ter wereld die zich angstig zijn en zich zorgen maken over de eigen gezondheid,

Voor mensen die nu ernstig ziek zijn, als gevolg van het coronavirus of angstig zijn om een andere ziekte. Geef ons dat wij hen niet vergeten.

voor mensen die zich extra moeten inspannen om goede zorg te kunnen leveren en voor alle mensen die hun werk mogelijk maken.

Bidden wij ook voor hen die zich bekommeren om de meest kwetsbaren en om hen die huiveren om hun bestaanszekerheid.

God van Leven, wees met ons en schenk ons kracht en moed om deze tijden te boven te komen.

Amen.

 


GEEN KERKDIENSTEN ALS GEVOLG VAN CORONAVIRUS

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben de bisschoppen in Nederland nieuwe maatregelen moeten nemen. Alle publieke liturgische vieringen worden tot en met 31 maart afgelast.

Wat betekent dat voor onze parochie:

  • Tot en met 31 maart zijn er geen vieringen in Zorgcentrum Heikant, Ronde Tafel Huis, Mariakerk en kapel Peerke Donders.
  • Het parochiesecretariaat is gewoon geopend tijdens de gebruikelijke openingstijden 08.30 – 16.30 uur.
  • We willen u wel in de gelegenheid stellen tot een persoonlijk gebed in de Mariakerk op zondagochtend van 10.30 – 11.30 uur.
  • Uiteraard kunt u ook thuis op zondag de Eucharistie op televisie volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO2.

Wij willen u vragen om bovenstaande informatie ook ik uw eigen kennissenkring door te geven omdat wij niet al onze parochianen via deze mail kunnen bereiken.

Het Pastoresteam en het parochiebestuur vragen u om in gebed thuis te denken aan alle mensen die door het virus zijn getroffen.

 


Coronavirus

Ook onze parochie buigt zich over maatregelen ter indamming van het coronavirus. Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor dit virus, zo is inmiddels bekend. Wij houden ons dan ook graag aan alle voorschriften die van de zijde van de overheid, RIVM en nemen ook voorstellen van de nederlandse bisschoppen over.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
– Regelmatig handen wassen
– In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen

_ geen handen schudden
– Papieren zakdoekjes gebruiken

Vredeswens

Ook is het beter om geen handen te schudden, voor ons betekent dit dat wij voorstellen om elkaar met een ander gebaar de vredesgroet te brengen. Passend in dit verband kan de groet zijn die ons koningspaar in Indonesië gebruikt, of een kleine buiging met de rechterhand op het hart.

Onze parochie

Op het moment worden wij dagelijks van nieuwe adviezen voorzien. Om die reden gaan tot een nader moment alle vieringen in onze parochie door. Waarschijnlijk zijn wel aanpassingen nodig. Via deze website houden wij u op de hoogte.

Uw gebed

Tot slot vragen onze bisschoppen iedereen om te bidden voor alle voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

 


Vasten en Vastenaktie

Vasten en Vastenaktie, het hoort onlosmakelijk bij elkaar. Vasten beteken niet alleen inkeer en ommekeer, maar vraagt ons ook om toe te keren naar mensen die het leven moeilijk zelf vorm kunnen geven. Daarom sluit onze parochie dit jaar van harte aan bij het project van Vastenaktie:

Werken aan je toekomst!

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Zie verder www.vastenaktie.nl

in de kerk of via ons secretariaat kunt u meer informatie vinden.