header image

Home

Carnaval

 

Na enkele jaren zonder is het nu weer gelukt. Op zondag 3 maart wordt in de Mariakerk om 10.30 uur een Carnavalsmis gevierd. Voorganger is Denis Hendrickx, abt van Berne. De Frutschuppers en een Adhoc Koor gaan de muziek verzorgen.

Een feestelijke viering rond het thema; ‘Ongelooge waor, 55 jaor!?’

Ieder die met ons wil meevieren is van harte welkom!

 

 

Vastenaktie

Een paar weken geleden vroegen enkele mensen mij: ‘Is het waar dat er een verband is tussen Pasen en Carnaval?”. In dat gezelschapje ook enkele moslims. Tot mijn verbazing was er grote belangstelling tussen dit verhaal. Hoe wij met Pasen de opstanding van Christus vieren. Het Nieuwe leven, hoe het leven het altijd zal winnen van de dood. En dat wij op weg naar Pasen ons veertig dagen willen bezinnen. Veertig dagen van inkeer en ommekeer, het getal veertig speelt een belangrijke rol in de Bijbel en verwijst steeds naar een nieuw begin. Noach die met zijn ark veertig dagen lang de zondvloed overleefde, de reus Golith die na veertig dagen werd verslagen, Mozes die veertig jaar met zijn volk door de woestijn trok op weg naar het Beloofde land. Om daar nieuwe toekomst, nieuw leven te vinden. Veertig dagen trok Jezus zich terug in de woestijn om zich te bezinnen op zijn openbare leven.

Om de Veertig dagen op weg naar Pasen goed in te kunnen gaan, vieren wij Carnaval. Een traditie om nog eens goed uit de band te springen. En ook jouw kanten ruimte te geven die vaak weinig ruimte krijgen.

Veertig dagen op weg naar Pasen. Dit jaar staat ook in onze parochie een Vastendoek centraal. De werkgroep Kerk en Wereld bereid een project voor waar onze aandacht voor wordt gevraagd. Even afstand doen van wat ons vertrouwd en gewoon is. Om ook onze medemensen waar dan ook, meer levensruimte te geven.

Thea van Blitterswijk