header image

1e communie en vormsel

Voor de voorbereiding op de eerste communie worden de kinderen uit groep 4 van de basisschool in september uitgenodigd. 
De kinderen van groep 8 krijgen in oktober een uitnodiging om deel te nemen aan de voorbereiding op het vormsel. 

Op ieder moment van het jaar kunnen kinderen worden aangemeld. Als de jaarlijkse tijd van de desbetreffende voorbereiding aanbreekt, 
worden zij automatisch uitgenodigd. Zo’n aanmelding wordt steeds belangrijker, omdat aankondigingen via alleen maar wijkgebonden scholen, 
niet alle kinderen bereiken. 

Neem voor het maken van een afspraak contact 
op met het parochie secretariaat.

Vormselviering november 2015