header image

All posts in april 13th, 2019

Ook in dit jaar sluit onze parochie aan bij het Vastenactieproject van de Abdij van Berne. Een van de projecten van onze indiase norbertijnen staat hier centraal. Hieronder meer informatie. Binnenkort informeren wij u verder over deze projecten.

Investeren in mensen

De dorpen Jamtara, Paraswara en Salidwada liggen in de deelstaat Madhya Pradesh in India. Voor veel inwoners van deze dorpen is het lastig om een vast inkomen te krijgen, waardoor de meeste mensen verschillende banen combineren om rond te komen. De meest gebruikelijke werkzaamheden zijn seizoensarbeid in de landbouw, constructiewerk en het houden van vee. Deze banen geven weinig zekerheid: de arbeiders krijgen per dag betaald en soms gaan er weken voorbij waarin er geen werk beschikbaar is. De Society of Abbey of Berne is bij de bewoners van deze dorpen langsgegaan en uit deze gesprekken bleek dat het lastig is voor mensen om te investeren in nieuwe activiteiten om hun inkomsten te verbeteren, omdat ze hier niet genoeg geld voor hebben.

Stichting Solidair met India

Stichting Solidair met India is voortgekomen uit de missieprocuur van de Norbertijnen van de abdij van Berne in Heeswijk. In 1923 trokken de eerste Norbertijnen naar India om zich in te zetten voor de kansarmen. Inmiddels zijn deze werkzaamheden overgenomen door Indiase Norbertijnen, maar is er nog steeds veel contact tussen hen en de stichting Solidair met India.

Opzetten van inkomens genererende activiteiten

Om de cirkel van armoede te doorbreken wil de Society of Abbey of Berne 84 gezinnen helpen met het verbeteren van hun inkomsten. Afhankelijk van iemands kennis en ervaring zal gekeken worden in welke werkzaamheden het beste geïnvesteerd kan worden. Sommigen zullen ondersteuning krijgen bij het opzetten van een groentewinkel of slagerij, anderen zullen leren hoe ze lonten kunnen maken en verkopen. Verschillende boerenfamilies met land zullen ondersteuning krijgen in de landbouw of veeteelt en een aantal families zal leren om bakstenen te maken.

Vastenactie draagt €3.288,- bij aan de realisatie van dit project.

Op 10 januari liep Denis’ ambtstermijn als abt van de ‘canonie van Berne’ af. Op die donderdag moest dan ook een nieuwe worden gekozen. De parochieraad is er erg mee ingenomen dat Denis opnieuw de voorkeur kreeg om de komende jaren leiding te geven aan de norbertijnse gemeenschap in Nederland. Een betere pleitbezorger voor onze norbertijnenparochie kunnen we ons immers niet wensen: ‘Denis is een van ons’! Zijn herverkiezing levert zonder twijfel een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van het norbertijnse pastoraat in onze parochie. In historisch perspectief mag worden gezegd dat het een ‘gouden greep’ was dat onze toenmalige bisschop Bekkers in 1964 de norbertijnen uitnodigde om het pastoraat in de Heikant (en later ook de Quirijnstok) te verzorgen.

Met het overlijden van onze pastoor Ben Janssen in november 2017, en minder dan een half jaar later Wim Manders, werd een forse wissel getrokken op de bezetting van het pastorale team in onze parochie. Niet onverwacht maar, ondanks Denis’ drukke agenda, benoemde bisschop De Korte hem tot ‘administrator’ van onze parochie. Samen met het parochiebestuur bleek het mogelijk afspraken te maken die het hem mogelijk maakte zijn verantwoordelijkheid als waarnemend pastoor te dragen. Daarin weten hij en de parochieraad zich gesteund door een bevlogen pastoraal team. Pastor Thea van Blitterswijk stuurt een team aan dat op dit moment bestaat uit de onlangs tot kapelaan benoemde Arockiadass en pastor Jan Claassen.

Met Denis’ (her)verkiezing en het pastorale team onder leiding van Thea prijst de parochieraad zich gelukkig dat optimale omstandigheden zijn ontstaan en gecreëerd om onze parochie een nog een lange reeks van jaren een echte norbertijnenparochie te laten blijven! Daarvoor vragen wij dan ook God’s zegen.

Peter Liebregts
Secretaris parochieraad

Abt Denis Hendrickx o. praem, administrator