header image

All posts in maart 6th, 2020

Vasten en Vastenaktie, het hoort onlosmakelijk bij elkaar. Vasten beteken niet alleen inkeer en ommekeer, maar vraagt ons ook om toe te keren naar mensen die het leven moeilijk zelf vorm kunnen geven. Daarom sluit onze parochie dit jaar van harte aan bij het project van Vastenaktie:

Werken aan je toekomst!

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Zie verder www.vastenaktie.nl

in de kerk of via ons secretariaat kunt u meer informatie vinden.

 

 

De lezing van Bisschop de Korte op 16 maart gaan niet door, vanwege het coronavirus.
In een later stadium wordt een nieuwe datum gepland.

Tilburg kent anno 2020 maar liefst 84 voordeuren waar religieuze organisaties samen komen om te bidden, te ontmoeten en om zich in te zetten voor onze samenleving. Veertig jaar geleden zag dat beeld er heel anders uit. In die tijd was het vooral de rooms-katholieke kerk die een stevig drempel drukte op onze stad. Intussen is er veel gebeurd en is Tilburg verrijkt met andere religies. Daarmee is ook de plaats van al deze religies heel anders geworden. Zoals overal in de samenleving wordt ook hier meer  meer gezocht naar mogelijkheden om te komen tot samenwerking. Op 28 januari ontving burgemeester Wetering in het Ronde Tafelhuis vertegenwoordigers van verschillende religieuze groeperingen in onze stad.

Op 16 maart verzorgt de Bisschop van ’s Hertogenbosch, Gerard de Korte een lezing rond dit thema.

Programma van de avond:
19.15 uur     
Zaal open

19.30 uur
Opening door Thea van Blitterswijk, directeur van het Ronde Tafelhuis met een overzicht van de aanwezige religieuze groeperingen in Tilburg in 2020.

19.45 uur 
Lezing Bisschop de Korte. De bisschop zal spreken over de relatie tussen het christendom en de andere wereldgodsdiensten. Met name zal hij spreken over de ontmoeting met de Islam.

20.30 uur
Intermezzo met gitaarmuziek door Sarkis Tourbendian uit Syrië

20.45 uur 
Met de bisschop in gesprek.

21.15 uur
Afsluiting met gelegenheid tot napraten

De avond wordt gehouden het Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4 , Tilburg Noord (naast sportcentrum Drieburcht)

Entree: € 5,= per persoon.

voor meer informatie: info@rondetafelhuis.nl of op www.rondetafelhuis.nl