header image

All posts in maart 11th, 2020

Ook onze parochie buigt zich over maatregelen ter indamming van het coronavirus. Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor dit virus, zo is inmiddels bekend. Wij houden ons dan ook graag aan alle voorschriften die van de zijde van de overheid, RIVM en nemen ook voorstellen van de nederlandse bisschoppen over.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
– Regelmatig handen wassen
– In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen

_ geen handen schudden
– Papieren zakdoekjes gebruiken

Vredeswens

Ook is het beter om geen handen te schudden, voor ons betekent dit dat wij voorstellen om elkaar met een ander gebaar de vredesgroet te brengen. Passend in dit verband kan de groet zijn die ons koningspaar in Indonesië gebruikt, of een kleine buiging met de rechterhand op het hart.

Onze parochie

Op het moment worden wij dagelijks van nieuwe adviezen voorzien. Om die reden gaan tot een nader moment alle vieringen in onze parochie door. Waarschijnlijk zijn wel aanpassingen nodig. Via deze website houden wij u op de hoogte.

Uw gebed

Tot slot vragen onze bisschoppen iedereen om te bidden voor alle voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.