header image

All posts in maart, 2020

Ook onze parochie buigt zich over maatregelen ter indamming van het coronavirus. Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor dit virus, zo is inmiddels bekend. Wij houden ons dan ook graag aan alle voorschriften die van de zijde van de overheid, RIVM en nemen ook voorstellen van de nederlandse bisschoppen over.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
– Regelmatig handen wassen
– In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen

_ geen handen schudden
– Papieren zakdoekjes gebruiken

Vredeswens

Ook is het beter om geen handen te schudden, voor ons betekent dit dat wij voorstellen om elkaar met een ander gebaar de vredesgroet te brengen. Passend in dit verband kan de groet zijn die ons koningspaar in Indonesië gebruikt, of een kleine buiging met de rechterhand op het hart.

Onze parochie

Op het moment worden wij dagelijks van nieuwe adviezen voorzien. Om die reden gaan tot een nader moment alle vieringen in onze parochie door. Waarschijnlijk zijn wel aanpassingen nodig. Via deze website houden wij u op de hoogte.

Uw gebed

Tot slot vragen onze bisschoppen iedereen om te bidden voor alle voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Vasten en Vastenaktie, het hoort onlosmakelijk bij elkaar. Vasten beteken niet alleen inkeer en ommekeer, maar vraagt ons ook om toe te keren naar mensen die het leven moeilijk zelf vorm kunnen geven. Daarom sluit onze parochie dit jaar van harte aan bij het project van Vastenaktie:

Werken aan je toekomst!

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Zie verder www.vastenaktie.nl

in de kerk of via ons secretariaat kunt u meer informatie vinden.

 

 

« Older Entries     Newer Entries »