header image

Pastores

Het pastores team bestaat uit:

Ben Jansen o. praem, pastor-teamleider

Ben Jansen o.praem, pastor-teamleider

 

Thea van Blitterswijk,  participant Norbertijnen

Thea van Blitterswijk, participant Norbertijnen.

Het pastores team kan worden ondersteund door leden van de Norbertijnse gemeenschap De Schans.

Pastoresteam 2016

v.l.n.r.: Harry van den Berg, Thea van Blitterswijk, Jan Claassen, Wim Manders, Arockiadoss en Ben Jansen.

 

Hieronder een overzicht van alle pastoors, kapelaans en pastores, die verbonden waren/zijn aan de parochie Heikant-Quirijnstok sinds 1873.

Pastoors en kapelaans a