header image

Mededelingen

  • Vandaag vragen wij opnieuw uw aandacht voor onze sop- en zeepplank. Veel te veel mensen in onze wijk leven in armoede en weten niet hoe zij rond moeten komen.
  • Onze vrijwilligers helpen hen met allerlei vragen en zorgen. Wij kunnen ons daarbij aansluiten. De sop en zeepplank verzamelt was- en schoonmaak-producten. Achter in de kerk vindt u een tafeltje. Mocht u in de gelegenheid zijn om een bijdrage te geven, dan zijn wij u daar heel dankbaar voor.

Bloemen van het altaar zijn gebracht naar:

  • Dhr. Marinussen
  • Dhr. Schmeltz

De enige overlevende van een schipbreuk spoelde aan op een onbewoond eilandje. Hij bad vurig tot God of Hij hem wilde redden en speurde elke dag de horizon af of er soms hulp kwam opdagen, maar die bleef uit. Uiteindelijk lukte het hem een hutje te bouwen van wrakhout om zo zichzelf en zijn schamele bezittingen tegen de elementen te beschermen. Toen hij echter op een dag terugkwam van zijn strooptocht naar eten, stond zijn huisje in de fik. Zwarte rookwolken  kolkten omhoog naar de hemel. Hij was alles kwijt. Uitzinnig van woede en verdriet schreeuwde de man naar boven: “God, hoe kunt U mij dit aandoen?”

De volgende morgen werd hij gewekt door het geluid van een schip. Hij was gered! “Hoe hebben jullie me in vredesnaam gevonden?”, kon de man, die aan het eind van zijn Latijn was, nog net uitbrengen. “We zagen uw rooksignaal”,  antwoordden ze.