header image

Mededelingen

  • In het weekend van 20/21 januari start de periode van Kerkbalans.
    Met het motto : ” Geef om Je kerk” willen wij nadrukkelijk stil staan bij de financiële situatie van onze kerk. Zonder Uw bijdrage kan het niet!. Daarom brengen wij deze actie onder uw aandacht. Samen kunnen wij deze kerk dragen.
  • Van 21 tot en met 28 januari is het de  Week van gebed voor de eenheid.
  • Wij starten deze week met een oecumenische viering in de Opstandingskerk. Wij bevelen deze week bijzonder bij u aan. Verbondenheid en eenheid zijn begrippen waar we in deze tijd niet meer zonder kunnen. Dat het een bijzondere plaats mag hebben in uw gebed.
  • De 15 communicanten van onze parochie zijn afgelopen weekend op bezoek geweest in de Mariakerk. Voor velen een eerste bewuste ontmoeting met deze gewijde ruimte. Het was goed om met elkaar door deze ruimte te trekken. Een kennismaking met onze traditie.

Bloemen van het altaar zijn gebracht naar:

  • Mevrouw Vermeer-van Gestel
  • De Heer van Loon

Een monnik vroeg aan de abt het volgende. Er waren eens twee heilige mannen. De ene bad de gehele dag in zijn kluis, vastte zes dagen per week en deed veel boete. De ander wijdde zijn tijd aan het verzorgen van zieken. Wie was beter in de ogen van God? De abt antwoordde: “Zelfs als de broeder die zes dagen aan één stuk vastte zich ophing aan zijn neus, zou hij degene die de zieken verzorgde niet evenaren.”