header image

Mededelingen

  • Komende dinsdagavond komt de Parochieraad bijeen en zal zich buigen over enkele toekomstplannen.
  • Komende woensdagavond is de Avondwake voor Jan Lips om 19.30 uur in de Mariakerk, donderdag om 11.30 de afscheidsviering in het crematorium.
  • In het weekend van 22 oktober is het Wereldmissiedag. Wij besteden dan bijzondere aandacht aan het werk van Missio in Burkina Fasso. Daarvoor zal een extra collecte worden gehouden.

Bloemen van het altaar zijn gebracht naar:

  • Dhr.Pype
  • Dhr.Jacobs

Overleden:
Corry van Dongen-Gommers (5 oktober)
Jan Lips (12 oktober)

Ziekenzalving:
Sjan Verheijen-Dominicus

 

Open mijn ogen God, open mijn ogen, opdat ze de noden van de mensen zien.
Maak mijn handen vrij, om al wie honger heeft te voeden.
Beroer mijn hart, opdat het vertwijfelden warmte schenkt.
Leer mij de grootmoedigheid, om vreemdelingen welkom te heten.
Leer mij delen wat ik bezit, om naakten te kleden.
Schenk mij het medeleven, dat zieken sterkt.
Laat mij deelhebben aan de bevrijding van gevangenen.
Want als wij onze angsten en onze liefde,
onze armoede en onze rijkdom delen met elkaar,
dan zullen wij ook delen in uw goddelijke tegenwoordigheid.

Canaan Banana, Zimbabwe Uit: Jan Brock,
Geef ons heden ons dagelijks brood; Bidden met de armen.