Advent 2016 ook dit jaar voor Zsámbék

Op weg naar een prachtige speeltuin voor de kinderen van Zsámbék

wip-speeltuin

Deze advent starten we met een nieuwe actie die gericht is  op de kinderen. Samen willen we ervoor gaan zorgen dat de kinderen van Zsámbék een prachtige speeltuin krijgen met o.a. schommels, wippen, speeltoestellen, zodat ook deze kinderen kunnen klimmen, klauteren, schommelen, een speeltuin  krijgen die hen helpt ‘omhoog te klimmen’…

Speeltoestellen kosten nogal wat geld, een eerste begin maken we deze advent. U kunt op meerdere manieren onze actie ondersteunen: tijdens  deze  advent vindt u ons, voor en na de vieringen,  achterin de kerk waar  u o.a. kerstkaarten en kaarsen kunt kopen.

Uw kunt uw gift natuurlijk ook overmaken op bankrekeningnummer:
NL06 RABO 01080566 86 t.n.v. Norbertijnen Tilburg Zsámbék, De Schans 95, 5011 EN Tilburg.

Naast deze adventsactie zijn er ook mogelijkheden om structureel het werk van de zusters financieel te ondersteunen. Dankzij deze structurele actie kunnen we het onderwijsproject ondersteunen.

Door  de donaties van de afgelopen maanden kunnen we ervoor zorgen dat ook dit jaar de zusters o.a. een heerlijke kerstmaaltijd kunnen verzorgen voor 400 mensen en daar waar nodig kunnen zorgen voor stookhout en houdbaar voedsel voor een warme, vrolijke kerst en een warme winter.

Wij danken u nu alvast voor uw gulle gaven en wensen u fijne feestdagen en een heel goed en voorspoedig 2017!

Wilt u meer weten over onze activiteiten: We zijn ook op Facebook te vinden onder de naam Norbertijnenwerkgroep Tilburg-Zsámbék

Voor meer informatie over dit project en de structurele actie kunt u ons natuurlijk ook mailen: norbertijnenwgzsambek@gmail.com

 

 

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.