Afscheid Dick Penninkhof

2016-02-21 afscheid Dick PenninkhofDick Penninkhof was als predikant van de Protestantse Gemeente Tilburg e.o. vele jaren actief betrokken bij de samenwerking met onze parochie. Op zondag 22 februari was hij voor het laatst in de oecumenische viering waar wij afscheid van hem namen. Thema van de viering “Anders kijken, anders doen”.

Wij danken Dick voor al zijn inzet voor de samenwerking tussen onze parochie en de protestantse gemeente. Meer dan dat mochten wij ook nauw samenwerken met Dick rond vele diaconale projecten, waarbij inloopcentra, zorg voor asielzoekers en vluchtelingen en armoedebestrijding een belangrijke rol spelen. Ook in overleg met andere religieuze groeperingen speelde Dick een belangrijke rol.

Preek 21feb2016 Anders kijken, anders doen. Exodus 34, 27-35 en Lukas 9,28-36

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.