header image

AVG privacy verklaring

 

ALGEMEEN REGLEMENT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS:

In de EU geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens, de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De rooms-katholieke kerk heeft een reglement over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies.

Als u wilt kunt u deze hier downloaden

 

PRIVACY VERKLARING PAROCHIE

De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. Kerkelijke instellingen moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verwerken.

In bijgaand document staat beschreven hoe we hier mee omgaan. Klik hier om het document te lezen.

 

AANVULLING VOOR WEBSITE

Klik hier om het document te downloaden