Bisschop Gerard de Korte over samenwerking met de Islam

De lezing van Bisschop de Korte op 16 maart gaan niet door, vanwege het coronavirus.
In een later stadium wordt een nieuwe datum gepland.

Tilburg kent anno 2020 maar liefst 84 voordeuren waar religieuze organisaties samen komen om te bidden, te ontmoeten en om zich in te zetten voor onze samenleving. Veertig jaar geleden zag dat beeld er heel anders uit. In die tijd was het vooral de rooms-katholieke kerk die een stevig drempel drukte op onze stad. Intussen is er veel gebeurd en is Tilburg verrijkt met andere religies. Daarmee is ook de plaats van al deze religies heel anders geworden. Zoals overal in de samenleving wordt ook hier meer  meer gezocht naar mogelijkheden om te komen tot samenwerking. Op 28 januari ontving burgemeester Wetering in het Ronde Tafelhuis vertegenwoordigers van verschillende religieuze groeperingen in onze stad.

Op 16 maart verzorgt de Bisschop van ’s Hertogenbosch, Gerard de Korte een lezing rond dit thema.

Programma van de avond:
19.15 uur     
Zaal open

19.30 uur
Opening door Thea van Blitterswijk, directeur van het Ronde Tafelhuis met een overzicht van de aanwezige religieuze groeperingen in Tilburg in 2020.

19.45 uur 
Lezing Bisschop de Korte. De bisschop zal spreken over de relatie tussen het christendom en de andere wereldgodsdiensten. Met name zal hij spreken over de ontmoeting met de Islam.

20.30 uur
Intermezzo met gitaarmuziek door Sarkis Tourbendian uit Syrië

20.45 uur 
Met de bisschop in gesprek.

21.15 uur
Afsluiting met gelegenheid tot napraten

De avond wordt gehouden het Ronde Tafelhuis, Wagnerplein 4 , Tilburg Noord (naast sportcentrum Drieburcht)

Entree: € 5,= per persoon.

voor meer informatie: info@rondetafelhuis.nl of op www.rondetafelhuis.nl

 

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.