Brief aan bisschop de Korte

Abt Denis Hendrickx stuurt
bisschop De Korte brief

Afgelopen donderdag heeft bisschop Gerard de Korte van Den Bosch zijn eerder gegeven toestemming voor de oecumenische gebedsdienst op 24 juni (Roze Zaterdag) in de Sint-Janskathedraal ingetrokken. Deze viering wordt nu gehouden in de protestantse Grote Kerk. De aankondiging dat de viering, die de opmaat vormt voor Roze Zaterdag, in de kathedraal gehouden zou worden, zorgde voor ophef in het bisdom. Na een discussie in de priesterraad schreef de bisschop een brief waarin hij zijn positie verhelderde en inging op het thema ‘Kerk en homoseksualiteit’. Abt Denis Hendrickx betreurt het besluit van de bisschop en schreef hem eerder vandaag onderstaande brief.

Heeswijk, 17 juni 2017

Mgr. Dr. G. de Korte

Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Monseigneur,

Onze Katholieke Kerk, ons bisdom en vooral ook uw persoon staan op dit moment in het middelpunt van de belangstelling. Heel veel negatief nieuws doet de ronde nu u hebt gemeend uw gegeven medewerking voor en viering op roze zaterdag 24 juni in onze kathedraal te moeten intrekken.

Uw Pinksterbrief had ons een warm gevoel gegeven van betrokkenheid en pastorale nabijheid. Uw ingeslagen weg sinds mei van het vorige jaar deed ons weer goed. Natuurlijk realiseerden wij ons dat er geluiden zouden komen welke uw opstelling afkeurden. Geluiden voor een belangrijk deel uit de hoek waarvan we gewend waren en zijn dat ze uw pastorale benadering en bestuurlijke vormgeving niet zo graag zien en dat al vanaf den beginne – nota bene op de dag van uw installatie – niet onder stoelen of banken staken.

Hoezeer wij ook begrijpen dat u in een spagaat terecht was gekomen, toch betreuren wij het uitermate dat u het nieuwe besluit hebt genomen. Uw instelling dat mensen van welke geaardheid ook in ieder geval binnen onze katholieke gemeenschap hartelijkheid, veiligheid en vriendschap moeten ondervinden pleitte er juist voor om uw rug recht te houden.

Uw besluit voor toestemming tot en medewerking aan de oecumenische gebedsdienst op 24 juni a.s. heeft – zo schrijft u – religieuze gevoelens van tal van katholieken geraakt. Dat zal zeker het geval zijn en dat valt natuurlijk te betreuren omdat dat geen doel op zich was en mag zijn. Maar met de intrekking voelen vele anderen zich nu nadrukkelijk in de kou gezet. Het is maar de vraag welke eenheid er nu geweld aangedaan is en wordt.

In het afgelopen jaar hebben we mogen ervaren hoe velen het enthousiasme deelden sinds uw komst uit het hoge noorden naar het bourgondische zuiden. Uw pastorale benadering en betrokkenheid deed de koude sfeer van de afgelopen jaren enigszins verdwijnen. De actuele situatie heeft de temperatuur jammer genoeg weer wat doen dalen.

Misschien hebt u zich toch onvoldoende gerealiseerd dat er een brede steun was voor uw met de Pinksterbrief ingenomen standpunt. Uit veel monden mochten wij het vernemen. Jammer genoeg moesten wij in de afgelopen dagen de grote teleurstelling vernemen van minstens een even groot aantal.

Kerk-zijn in deze tijd, je laten raken door het evangelie, vraagt voortdurend om het uitsteken van je nek, risico’s durven en moeten nemen. Jammer dat u hiertoe niet in staat was en een terugtrekkende beweging hebt moeten maken.

Wees ervan overtuigd dat velen uw visie en pastorale weg een warm hart toe dragen. Het is jammer dat die gedachten en gevoelens u blijkbaar niet hebben kunnen overtuigen om uw ingenomen standpunt te handhaven.

In verbondenheid,

Abdij van Berne
Denis Hendrickx o.praem., abt

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.