header image

Doop

De geboorte van een kind zullen de meeste ouders ervaren als een wonder. Dit stemt tot dankbaarheid en wil men vieren. De doop kan een zodanige viering zijn, waarbij de dopeling(e) opgenomen wordt in onze geloofsgemeenschap. Neem tijdig contact op met het secretariaat. 

Na een voorbereiding met enkele ouderparen kan een concrete datum voor een doopviering worden vastgelegd 
en verder worden voorbereid met de dienstdoende pastor 
of voorganger.

Doop

boekje doopviering 2014

teksten, gedachten bij een doop