Drieëndertigste zondag door het jaar 2016 Lucas 21, 5-19

De krant lezen is vaak een heel deprimerende bezigheid want veel van het dagelijkse nieuws dat ons wordt voorgeschoteld is eigenlijk slecht nieuws. Alle rampen, misdrijven, ongelukken, ruzies worden breed uitgemeten op ons bordje gedeponeerd. Goed nieuws krijgen we maar mondjesmaat. Een krant met alleen maar goed nieuws bestaat niet en zou hoogstwaarschijnlijk ook niet verkocht worden. Maar er is een uitzondering: er is een blaadje, getiteld ‘World’s Best News’ dat maandelijks wordt verspreid en dat laat zien wat er allemaal goed gaat in de wereld. Meer informatie is te vinden op hun website www.worldsbestnews.nl

Maar het slechte nieuws wordt allemaal gretig gelezen. Dan vraag ik me af: zit er bij ons een schroefje los of is dat een normale menselijke reactie? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat we zelf een beetje de dupe zijn van onze slecht-nieuws-nieuwsgierigheid. Want je wordt niet vrolijk van al dat slechte nieuws en het kan aanleiding zijn tot een pessimistische levenshouding. En dat openbaart zich soms weer in angst voor de toekomst, want zo wordt er gedacht en gezegd: het gaat allemaal de verkeerde kant op.

Ik heb ooit een gesprek gehad met een echtpaar dat geen kinderen had. Daar hadden ze ook heel bewust voor gekozen, want ze wilden het hun kinderen niet aandoen dat ze zouden moeten leven in deze rotte wereld. Toen dacht ik: wat triest als mensen zo’n pessimistische levensvisie hebben, als ze helemaal voorbij gaan aan de kansen die zij hun kinderen kunnen geven om toch een goede toekomst tegemoet te gaan.

Natuurlijk moeten we wel realistisch zijn en blijven. Met het kwaad in de wereld ontkennen, is niemand gebaat. Het is een feit dat er heel veel misgaat in onze wereld. Op wereldniveau zijn er de grote problemen van terrorisme en oorlog, van onderdrukking en armoede. De vele asielzoekers die een betere toekomst zoeken in het Westen zijn een probleem, waar niet zomaar een oplossing voor is. En in onze eigen leefwereld zie je hier en daar zorgelijke situaties een stuk verloedering en verharding van de samenleving.

Dat is helaas de werkelijkheid van onze tijd en toch moeten we proberen positief te blijven denken. Er is veel meer dan die zorgelijke situaties, er is ook heel veel goeds gaande in de wereld, in onze eigen samenleving, heel veel mensen die gewoon goed leven, die veel voor anderen over hebben. Die mensen doen we tekort als we alleen maar kijken naar alle negatieve zaken in onze wereld.

Het evangelieverhaal van vandaag schetst ook een heel somber toekomstbeeld. Nu moet je die tekst ook zien in de geest van die tijd: men dacht toen namelijk dat het einde van de wereld nabij was, een einde dat met veel rampen en ellende gepaard zou gaan.

Tegelijk ging die pessimistische verwachting gepaard met een belangrijke positieve verwachting: namelijk dat Jezus terug zou komen en hij zou zijn werk tot voltooiing brengen en dat zou het begin zijn van een nieuwe tijd, een tijd van vrede en heil.

Het evangelie is in feite een oproep aan ons allen: om ons niet blind te staren op alles wat verkeerd gaat in onze wereld, maar vooral oog te houden voor de mogelijkheden die we krijgen om iets goeds bij te dragen aan onze gemeenschap. Het ergste dat ons kan overkomen is een houding van: waarom zou ik proberen goed te leven, het haalt toch niets uit. Dat soort pessimisme werkt verlammend en wij zijn zelf als eerste de dupe van een dergelijke levenshouding.

Geloven in Jezus’ boodschap, geloven in een God die het goede wil voor alle mensen, vraagt om een vorm van optimisme. Het is immers geloven dat het kwaad niet het laatste woord heeft, maar dat het goede toch zal zegevieren, ook al gaat dat proces voor ons gevoel veel te langzaam en lijkt het vaak te mislukken. Tegelijk: kijk om je heen, en zie al die gewone goede mensen die iets moois maken van hun eigen leven en van de samenleving.

Hoop verloren is al verloren, is het gezegde. Wie geen hoop heeft voor de toekomst, een betere toekomst voor iedereen, heeft nu geen leven. Alleen hoopvolle en optimistische mensen hebben toekomst, maken toekomst.

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.