Gerard de Korte nieuwe bisschop van Den Bosch

Op zaterdag 5 maart werd bekend dat tot nieuwe bisschop van Den Bosch zal worden benoemd Gerard de Korte, de huidige bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Op 14 mei zal hij worden geinstalleerd.

Onze parochie is blij met deze benoeming.
In de komende Paastijd zullen wij van harte en met warme gevoelens het lied: De steppe zal bloeien’ zingen.

foto bisschop de korte

Hieronder vind u de tekst van de felicitatie die aan de bisschop is verzonden:

Monseigneur,

Namens onze parochie mag ik U van harte feliciteren met uw benoeming als nieuwe bisschop van Den Bosch. Toen wij dit heuglijke feit vernamen, waren wij met blijdschap- vervuld.

Wij hopen op een goede en vruchtbare samenwerking met U.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer U in het najaar onze Norbertijnen parochie en onze projecten zou willen bezoeken.

 

Pastor-team leider Ben Jansen o. praem,

Pastor Thea van Blitterswijk, part. norb.

Geert Dollevoet , voorzitter Parochieraad

Peter Liebregts, secretaris Parochieraad

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.