Kerkbalans 2018

Geef om UW kerk!

Mijn kerk, mijn kerkgemeenschap

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan.

Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geef om uw kerk! Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

KERK ZIJN WE SAMEN

Van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld voor hun plaatselijke kerk op. Veel geld, dat hard nodig is, om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn. Waar parochianen elkaar ontmoeten in zondagse vieringen en een bemoediging en een inspiratie ervaren door de verkondiging van het goede nieuws van het Evangelie. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Geef daarom om uw kerk. Zodat die kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan uw eigen parochie wat u kunt missen.

De fiscus betaalt mee aan uw gift
Dat is het idee van de periodieke gift. Een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat deze zonder fiscale grenzen aftrekbaar is voor de belastingen.

Informatie over een periodieke gift kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. Voor vragen die bij u zijn opgekomen kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Wil van Gils, 06-14625047. Zijn mailadres: (Wil.van.Gils@hetnet.nl). Ook achterin de kerk ligt informatie over periodieke schenkingen.

Uw bijdrage ontvangen wij graag op rekeningnummer NL28INGB0001095131.
Hartelijk dank!

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.