header image

Kosters en MariakerkBinnen onze parochie functioneert de groep kosters sinds 1996. De dienstdoende koster heeft een beurt of op de zaterdagavond of op de zondagmorgen. Afhankelijk van het aantal kosters heeft ieder een à tweemaal per maand een beurt.

Een half uur voor de dienst is de koster aanwezig om naast het openen van de kerkdeur en het luiden van de klok allerlei voorbereidingen te treffen. Na de dienst neemt het opruimen en sluiten ook een klein half uur in beslag. Eenmaal per drie maanden komen we anderhalf uur bij elkaar om de lopende gang van zaken te bespreken en het rooster voor de komende periode.