header image

Mededelingen

  • Komende woensdag, 26 februari, vieren wij in onze kerken As-woensdag. Een dag waarop wij de weg inslaan naar de Veertig-dagentijd. Daarbij  wordt het rijke ritueel van het askruisje opgelegd. Om 09.30 uur in de eucharistieviering in het Ronde Tafelhuis en om 19.00 uur in een meditatieve viering in de Mariakerk. Ieder is daar van harte welkom en heel bijzonder nodigen wij hiervoor al onze mede-werkers, vrijwilligers, bestuursleden én parochianen voor uit. Samen op weg gaan naar Pasen; wij maken graag een goede start met elkaar.
  • Het Vastenaktieproject start ook volgende week. In de hele Veertigdagentijd besteden wij aandacht aan onderwijskansen voor kinderen in de meest kwetsbare situaties. Onderwijs helpt onze wereld vooruit.

Wij wijzen u nu vast op een bezoek van de Bisschop van Den Bosch aan onze parochie. Het duurt nog even, maar op 16 maart zal hij in de avond een lezing verzorgen in het Ronde Tafelhuis.

Bloemen van het altaar zijn gebracht naar:

  • Dhr. Hagen
  • Dh. van Oort

Overleden:                

  • Corrie van Kempen (14 februari)