header image

Mededelingen

 Bloemen van het altaar zijn gebracht naar:

  • Mevr. van Pelt-Schults
  • Mevr. van Tongeren

Overleden:                          

  • Jan van Pelt (7 juli)

Naar een morgen
ongekend,
zijt Gij ons een geleide,
een woord
dat ons aanspreekt,
liefde, die ons drijft.

Doe ons dan
wandelen in uw wegen
en open ons hart,
dat wij ons gezonden weten.

Open onze oren,
dat wij het oude
nieuw verstaan.

Open onze ogen,
dat wij zien
wat tot vrede strekt.

Open onze handen
dat wij ontvangen
en geven
wat komt van U