header image

Mededelingen

  • Achter in de kerk vind u informatie over ons Vastenactieproject. Daar kunt u uw bijdrage achterlaten in het offerblok.
  • Na afloop van de viering om half 11 wordt soep aangeboden voor datzelfde Vastenactieproject.

Bloemen van het altaar zijn gebracht naar:

  • Dhr. Mutsaers
  • Mevr. Cruijssen

Overleden:    

  • Riet Klaassen (17 maart)

 

Laat ons leven
ons gegeven
zijn uit handen
van de hemel
en ontspringen
aan de bron
van de liefde
die uit U is.
Heilig ons
het hier en het heden,
alle daden
en gebaren,
alle woorden
die wij spreken
laat ze lichten
als een teken:
zij getuigen
van uw liefde
voor de mensen.
Wees de adem
van ons bidden
en de hartslag
van ons zingen,
om die Paasmens
in ons leven,
om de Naam
die boven alle
namen uit
verheven is,
Jezus, eersteling
der doden.