header image

Mededelingen

  •  Volgende week begint de Vredesweek.Dit jaar is het thema : Vrede verbindt over grenzen. Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Verdeeldheid ligt dan op de loer.  En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is.In de Mariakerk vindt om 10.30 uur een oecumenische viering plaats, waarin dominee Corry Terlouw de verkondiging zal verzorgen.
  • In de Vredesweek begint op donderdag 26 september een serie van drie bijeenkomsten met als thema: Grenzeloze ontmoetingen. Aan de hand van Bijbelse verhalen gaan wij met elkaar in gesprek over dit boeiende onderwerp en de ervaringen of vragen uit ons eigen leven. U kunt opgeven op het parochiesecretariaat of bij het Ronde Tafelhuis.
  • Ook volgende week op woensdag 18 september de open muziekavond in het Ronde Tafelhuis. Aanvangstijd 20.00 uur.

Bloemen van het altaar zijn gebracht naar:

  • Dhr. Gottenbos
  • Mevr. Overman-Verheijden

Overleden                          

  • Tiny Michielsen-Beerens (11 september)

 

Wanneer ik liggend in het gras
mijn ogen ontsloot,
stond mijn hart wijd open
voor die schijnbaar gewone dingen:
het kriebelend gras,
voortlopende wolken,
een zon die me opwarmt,
een paard dat loopt in de verte,
een haan die zijn tijd verloren is.

Ik, die zo vervuld was
van leven en vreugde,
vond dat het te veel was
voor mij alleen.
Ik stond op
om het door te geven.