header image

Mededelingen

  • Dinsdagavond is er een studieavond van het grote parochiebestuur met het pastoresteam. Een avond waar men gaat werken aan de plannen voor de nabije toekomst van onze parochie.
  • Op 27 oktober, de feestdag van Peerke Donders, is  in het paviljoen een indrukwekkende tentoonstelling . In onze tijd zien wij hoe steeds meer mensen moeten leven van een inkomen onder de armoedegrens. In de tijd waarin Peerke leefde was dat probleem nog vele malen groter. Maar er is veel gebeurd en er gebeurt nog steeds veel. Achter in de kerk vindt u informatie over deze tentoonstelling die wij van harte bij u aanbevelen!

Bloemen van het altaar zijn gebracht naar:

  • Musters-Boom
  • Lips-van Brunschot

Overleden:                

  • Pieter Reijnders (30 september)
  • Toos Snoeren-Coomans (5 oktober)
  • Jan Hamers (7 oktober)

 Gedoopt:                   

  • Noël Kennes

Ik loop soms

langs de kantjes

bang om midden in het leven

te gaan staan.

Ik zie wel hoe onhandig

ik daar bezig ben,

benomen door mijn angst.

Wat heb ik eigenlijk te vrezen:

dat anderen meniet willen zien

of horen, of zich aan me storen?

Gij zegt: ga middenin staan

in alles wat leven is,

dan word je sterk,

niet van langs de kantjes lopen.

Van kantjes kun je vallen

en in het leven vang Ik je op.