header image

Mededelingen

  • Deze week wordt een tweede collecte gehouden voor al het werk met kinderen en jongeren in onze parochie. Van harte bevelen wij die bij u aan.
  •  Volgende week vieren wij het feest van Christus Koning. In de viering van 10.30 uur zullen wij speciaal dank zeggen aan een vijftal jubilarissen in onze parochie. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn, zodat wij allemaal blijk kunnen geven van onze waardering voor hen.

Bloemen van het altaar zijn gebracht naar:

  • Mevr. Daamen-van Tits
  • Dhr. Overman

Tegen alles wat misloopt in deze wereld
van oorlogen en terrorisme,
uitbuiting en onrecht,
kan ik schuilen
onder tentzeilen van machteloosheid,
waar ik het opkomen van de zon
zelfs niet meer kan zien.

Tot Gij me roept, midden in de wereld,
bij heel concrete mensen die verlangen
hun tentzeilen af te breken
omdat ze er nooit zelf voor kozen.

Met omzichtige schaamte en nederigheid
ga ik met U bij hen staan.
Samen kijken we
naar de opkomende zon.