header image

Mededelingen

Bloemen van het altaar zijn gebracht naar:

  • Mevr. Kolsteren-Kuipers
  • Mevr. Simons

 

Wij hebben het licht ontstoken
als een vlam die omhoog streeft,
als een gebed dat U zoekt.

Wij hebben het licht ontstoken
nu de nacht valt,
omdat de stralen van uw erbarmen
altijd sterker blijven
dan het dalend donker
van ons vragen en verwijten.

Wij hebben het licht ontstoken
omdat het ons spreekt
van uw nabijheid,
omdat het onze eenzaamheid doorlicht,
en ons wijst op U,
de bron van alle licht.

Wij blijven het licht ontsteken
als een gebed om ruimte,
om op adem te komen,
rust te vinden
en goede trouw
onder ons dak.

Schrijft zelf in ons bidden
uw eigen Naam
en maak uw adem hoorbaar
in de woorden
van ons gebed.
Blijf ons het licht
dat alle duister opheft.

 

 

 

 

.