MIVA collecte: 27 en 28 augustus 2016.

Miva

MIVA: BESTEMMING BINNEN BEREIK

Broeder Jotish zet zich in voor terminaal zieken.

Palliatieve zorg is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt een Indiase Katholieke gezondheidsorganisatie ervoor dat dit gaat veranderen. Zij is gestart met het opzetten van palliatieve centra in India. Broeder Jotish leidt één van de palliatieve centra, in het binnenland van India.

Deze broeder zet zich al sinds 2002 in voor de meest kwetsbare mensen in India. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: ‘Je leven is alleen waardevol als je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug te vragen. Want de mens is het grootste geschenk van God en om voor mensen te mogen zorgen die in hun laatste levensfase zijn, is heel bijzonder. Want elke mens is het waard’. Wat een bijzondere man en wat bijzonder om te zien hoe deze man zich inzet voor zijn mensen, en hoe waardevol de zorg is die hier wordt geboden.

De palliatieve centra kunnen niet bestaan zonder vervoer. De ambulance is van levensbelang. Als het ziekenhuis geen vervoer heeft, kunnen de patiënten niet worden opgehaald, de ernstig zieke patiënten zijn dan aangewezen op het openbare vervoer. Ook wordt de ambulance gebruikt om mensen die nog thuis kunnen zijn te bezoeken en ze daar de nodige hulp te bieden. Daarnaast wordt de ambulance ingezet om na het moment van overlijden de patiënt terug te brengen naar de familie, iets wat uiteraard van onschatbare waarde is.

MIVA gelooft in de kracht van het individu, één mens kan het verschil maken in het leven van vele anderen. Daarom steunt MIVA kleinschalige lokale projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. Als echte pioniers nemen zij het voortouw en zetten zich in voor kansarme bevolkingsgroepen. Omdat hun projecten zich veelal bevinden op zeer afgelegen en onbereikbare gebieden zijn goede vervoer- of communicatiemiddelen onmisbaar. Openbaar vervoer bestaat vaak niet en de wegen zijn erg slecht. Zonder vervoer en communicatie kunnen de pioniers geen mensen helpen.

Daarom steunt MIVA hen met concrete middelen: een auto, motor-ambulances, fietsen, een schoolbus of bijvoorbeeld een computer. Dankzij deze middelen kunnen de pioniers hun werk doen en vele mensen bereiken, juist op plekken waar de hulp het hardst nodig is. Zo brengt MIVA hun bestemming binnen bereik. En dat sinds 1935.

DAAROM VRAGEN WIJ U:  ‘DENK HIERAAN BIJ DE COLLECTE IN HET WEEKEND VAN 27 EN 28 AUGUSTUS 2016’

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.