header image

Parochieraad

 

de parochieraad

de parochieraad

V.l.n.r. zitten: Ben Jansen o.praem, pastor (voorzitter) † 10 november 2017, Paula Brekelmans-Kolen, Thea van Blitterswijk, pastor (plv. vice-voorzitter), Peter Liebregts (secretaris). V.l.n.r. staan: Vera Buijsman-Reijn, Geert Dollevoet (vice-voorzitter), Corina Vogel, Aloys Arink, Wil van Gils (penningmeester) en Theo van Iersel. Op de foto ontbreekt Bob van Geffen.

Met ingang van januari 2016 zijn het parochiebestuur en pastoraal beleidsorgaan samengevoegd tot de parochieraad.