Vasten en Vastenaktie

Vasten en Vastenaktie, het hoort onlosmakelijk bij elkaar. Vasten beteken niet alleen inkeer en ommekeer, maar vraagt ons ook om toe te keren naar mensen die het leven moeilijk zelf vorm kunnen geven. Daarom sluit onze parochie dit jaar van harte aan bij het project van Vastenaktie:

Werken aan je toekomst!

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Zie verder www.vastenaktie.nl

in de kerk of via ons secretariaat kunt u meer informatie vinden.

 

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.