Vastenactie 2018 voor India

Op de Nilgrisheuvel in de deelstaat Tamil Nadu ligt Kovilmedu Village. Het dorpje ligt tegen een zeer schuine helling aan de rand van de wildernis op 2500 meter hoogte. Het dorpje is door deze ligging niet bereikbaar voor auto’s. De inkomsten van de bewoners zijn zeer laag. Het zijn dagloners die op nabijgelegen thee- en groenteplantages werken. Ze bezitten geen grond en zijn afhankelijk van de grondbezitters. De lonen zijn erg laag. Bovendien is het werk seizoensafhankelijk. Men kan nauwelijks of niet rondkomen van deze inkomsten.

Fr. Benjamin, een Indiase Norbertijn, voelt zich erg betrokken bij deze bewoners en wil de levensomstandigheden verbeteren. Hij heeft een aantal initiatieven ontwikkeld, die tijdens de Vastenactie 2018 in de Norbertijnenparochies van Noord-Brabant ondersteund gaan worden.

 

 

Fr. Benjamin in het dorp op de berg

De bouw van 10 toiletten

Het gaat onder meer om de bouw van een aantal toiletten. In het verleden zijn er ooit buiten toiletten met wasgelegenheid aangelegd. Dit is een onhygiënische situatie en dus een gevaar voor de gezondheid. Vooral voor vrouwen en meisjes is de situatie ook nog eens onveilig. Zij gaan voor zonsopgang en na zonsondergang, zodat ze niet gezien worden. Dit levert echter gevaarlijke situaties op in verband met de aanwezigheid van wilde dieren zoals slangen en tijgers. Er zijn tien families geselecteerd, waarmee ongeveer veertig mensen worden geholpen. De bijdrage van de begunstigden bestaat uit arbeid. Voor € 9.892 kan dit gerealiseerd worden.

 

 

 

 

Te realiseren toiletten

Oprichten coöperatie van landloze vrouwen

Daarnaast is de bedoeling dat vijf vrouwen gaan samenwerken in een coöperatie. Ze kunnen zo extra inkomsten genereren voor hun gezinnen. Ze hebben veel ervaring opge-daan als landarbeiders en delen hun opgedane kennis. Ze bepalen wat er geplant gaat worden en waar de oogst verkocht zal worden. Behalve dat het extra inkomsten oplevert, geeft het ook zelfvertrouwen. Om dit op te kunnen zetten dienen materialen aangeschaft te worden zoals gereedschap, zaden, vervoer, en een dieselmotor om het land te kunnen irrigeren. Voor € 6.945 kan dit project worden opgestart.

 

 

 

Beena wil onderwijzeres worden.
Haar vader stierf zes jaar geleden
en haar moeder is dagloner.

Onderwijs voor twintig kinderen uit arme families

Om de cirkel van armoede te doorbreken zijn veel ouders bereid offers te brengen om hun kinderen naar school te laten gaan. Ze betalen daarom zelf mee aan de studies van hun kinderen, maar dat is lang niet voldoende. Twintig gemoti-veerde kinderen zijn geselecteerd om hun school af te maken c.q. een beroepsopleiding te volgen, zodat ze niet als land-arbeider hoeven te gaan werken. Voor de meisjes onder hen voorkomt dit dat ze al vroeg uitgehuwelijkt worden. De totale kosten bedragen € 13.267, waarvan € 5.849 door de ouders bijgedragen wordt. Voor € 7.418 kunnen tien meisjes en tien jongens hun opleiding afronden.

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in onze parochie

Zoals ieder jaar zal ook nu weer achter in de kerk een offerblok staan, waarin de zakjes van de Vastenactie gedeponeerd kunnen worden. Voor in de kerk wordt een boom van hazelaartakken opgericht. Nadat het offerblok wekelijks is leeg gemaakt, worden de ingeleverde zakjes aan de boom gehangen, zodat iedereen getuige kan zijn van de voortgang van de actie. Verder zal er op de zondagen 4 en 18 maart achter in de kerk in plaats van koffie soep verkocht worden voor € 3,50 per kop, én op palmzondag paasstukjes. Met basis-school de Stelaertshoeve zijn vergaande afspraken gemaakt over deelname aan de actie. In welke vorm is nog niet helemaal duidelijk.

Werkgroep Kerk en Wereld

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.