header image

Kerk en wereld

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deze werkgroep van de parochie richt haar aandacht vooral, zoals de titel al zegt op de wereld. En dan vooral op die delen van de wereld, 
die in veel mindere mate dan wij meedelen in welvaart en welzijn. Vooral de zogenoemde “derde-wereld-landen” zijn daarbij in beeld.

De werkgroep wil bevorderen dat uiting wordt gegeven aan solidariteit met de minder en minst bedeelden in onze (wereld)gemeenschap en met medemensen die in hun menselijke vrijheid en waardigheid worden beknot. Te denken valt daarbij aan mensen die in absolute armoede leven, 
die op de vlucht zijn in oorlogsgebieden of die worden onderdrukt om hun politieke, geloofs- of levensovertuiging.
Zo zoekt de werkgroep naar manieren, waarop actief die ondersteuning en solidariteit vorm kan worden gegeven. Een voorbeeld daarvan is het jaarlijks lokaal – dus binnen onze parochie -organiseren van een Vastenactie-activiteit, die altijd tot doel heeft een project in één van de derde-wereld-landen te ondersteunen. In de periode van de advent wordt aandacht gevraagd voor de actie Solidaridad die zich richt op ondersteuning van groeperingen in Zuid-Amerika. Daarnaast onderhoudt de werkgroep contacten met missionarissen die ooit, vaak jaren geleden, vanuit de Heikant over de wereld gezonden zijn en daar nu nog werken.
De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en een vertegenwoordiger van het pastoresteam en komt maandelijks bijeen.
Voor meer informatie: Peter Korsmit, voorzitter van de werkgroep, telefoon 013 – 4553043